Welkom bij

Huurders Vereniging Overbetuwe

Cancelen Algemene Ledenvergaderingen d.d. 29 november en 06 december a.s.

Zoals U inmiddels wel vernomen zult hebben is (wegens Corona) de sluitingstijd van de horeca op 20.00 uur gezet. Zalencentrum Onder de Toren valt hier helaas ook onder. Omdat het te onzeker is of de lockdown werkelijk maar 3 weken duurt, heeft het bestuur van de HvOB besloten om beide vergaderingen te cancelen. Wanneer er meer duidelijkheid is wanneer de lockdown met enige zekerheid opgeheven wordt zullen we zo spoedig als mogelijk 2 nieuwe datums inplannen. Uiteraard krijgt U hiervan dan weer bericht middels een uitnodiging.
Clicks

Welkom op onze website!

Wij wensen u veel leesplezier. Aan de boven zijde van deze pagina kunt u kiezen waar uw belangstelling naar uit gaat. 

Een sterke huurdersvereniging staat sterker met u als lid

In de HvOB (huurdersvereniniging Overbetuwe) heeft u een sterke en actieve huurdersvereniging voor alle huurders van woningcorporatie Vivare in Elst. Woont u in een huurwoning van Vivare in Elst, dan kunt ook u zich aansluiten bij de HvOB.

HVOB behartigt de belangen van Huurders omtrent:

  • goede betaalbare woningen
  • probleemloos (groot) onderhoud
  • snelle en correcte afhandeling van klachten
  • heldere regels over huren, wonen, service en verhuizen
  • invloed op de samenstelling van servicepakketten
  • meedenken en doen als het gaat over een prettige woonomgeving

Wordt nu lid van HvOB stuur een E-Mail, waarin uw naam en adresgegevens vermeld zijn, naar:

hvob@outlook.com

Wij bezorgen u vervolgens een aanmeldingskaartje, die u ongefrankeerd kunt terugsturen. 

De contributie van slechts € 0.50 per maand wordt maandelijks door Vivare met de huur verrekend.

Hoe wordt u lid en wat kost het: 

Als u lid wilt worden, vul dan het formulier in, stuur een e-mail met daarin uw naam en adres of neem telefonisch contact met ons op. U krijgt dan een aanmeldings kaartje thuis gestuurd. De contributie bedraagt € 0,50 per maand .   

Huurdersvereniging Over-Betuwe is een onafhankelijke vereniging met eigen statuten en is dus geen verlengstuk van de Woningcorporatie Vivare. Deze pagina valt geheel onder de verantwoordelijkheid van huurdersvereniging Over-Betuwe.