Zoals U inmiddels wel vernomen zult hebben is (wegens Corona) de sluitingstijd van de horeca op 20.00 uur gezet.

Zalencentrum Onder de Toren valt hier helaas ook onder.

Omdat het te onzeker is of de lockdown werkelijk maar 3 weken duurt, heeft het bestuur van de HvOB besloten om beide vergaderingen te cancelen.

Wanneer er meer duidelijkheid is wanneer de lockdown met enige zekerheid opgeheven wordt zullen we zo spoedig als mogelijk 2 nieuwe datums inplannen. Uiteraard krijgt U hiervan dan weer bericht middels een uitnodiging.