Nieuwsbrief oktober 2022

U kunt de nieuwsbrief lezen via onderstaande link: https://huurderselstover-betuwe.nl/wp-content/uploads/2022/10/Nieuwsbrief-oktober-2022-website.docx

Secretarieel Jaarverslag 2021

Het Secretarieel Jaarverslag 2021 kunt U lezen via onderstaande link: https://huurderselstover-betuwe.nl/wp-content/uploads/2022/08/Jaarverslag-secretaris-2021.docx

Algemene Ledenvergadering d.d. 27 juni 2022

Geachte lid, Maandag; 27 juni a.s. houdt de Huurdersvereniging Over-Betuwe haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum “Onder de Toren”, St.Maartenstraat 34 te Elst. Zaal open 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur. Wij...

Nieuwsbrief Uitgave november 2021

Beste Leden van de HvOB-Elst. Cancelen Algemene Ledenvergaderingen d.d. 29 november en 06 december a.s. Zoals U inmiddels wel vernomen zult hebben is (wegens Corona) de sluitingstijd van de horeca op 20.00 uur gezet. Zalencentrum Onder de Toren valt hier helaas ook...