WOZ telt minder mee in maximale huurprijs

Vanaf 1 mei is de beperking van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel ingegaan. Voor woningen met 142 of meer punten geldt dat het aantal punten dat de woning krijgt voor de WOZ-waarde niet meer mag zijn dan 33% van het puntentotaal. In dit stroomschema zie je...

Controleer je huurverhoging

Veel huurders hebben inmiddels een huurverhogingsvoorstel op de mat gehad. Er gelden regels waar de jaarlijkse huurverhoging aan moet voldoen. Voldoet het verhogingsvoorstel niet aan alle regels? Dan kun je de huurverhoging met succes weigeren.  Er zijn regels...

Veel nieuwe regels voor jaarlijkse huurverhoging

Woonbond lanceert online check voor huurders Bij ruim drie miljoen hurende huishoudens valt binnenkort de aanzegging van de huurverhoging weer op de mat. Er gelden dit jaar veel nieuwe regels voor de jaarlijkse huurvehoging. Zo kunnen hogere middeninkomens in de...

Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

“Ik heb gehoord dat het mogelijk is om een energietoeslag aan te vragen bij de gemeente. Hoe weet ik of ik hiervoor in aanmerking kom? En moet ik dit zelf aanvragen?” Antwoord: Of je in aanmerking komt voor de energietoeslag is afhankelijk van je inkomen....

De Jonge start programma betaalbaar wonen

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt  minister De Jonge aan met een programma betaalbaar wonen te komen om ervoor te zorgen dat huren weer betaalbaar wordt. Het streven is om ervoor te zorgen dat minder mensen kampen met te hoge woonlasten. De Woonbond neemt...